Privacyverklaring JCC Cheyenne

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

JCC Cheyenne VOF kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JCC Cheyenne VOF  verstrekt. JCC Cheyenne VOF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM JCC CHEYENNE VOF GEGEVENS NODIG HEEFT

JCC Cheyenne VOF verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan JCC Cheyenne VOF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. 

HOE LANG GEGEVENS BEWAART

JCC Cheyenne VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er wel een overeenkomst tot stand komt worden de gegevens opgeslagen in onze klantendatabase welke jaarlijks wordt gecontroleerd op actualiteit.

DELEN MET ANDEREN

JCC Cheyenne VOF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van JCC Cheyenne VOF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JCC Cheyenne VOF  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS

JCC Cheyenne VOF maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan JCC Cheyenne VOF te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. JCC Cheyenne VOF heeft hier geen invloed op. JCC Cheyenne VOF heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@jccbouw.nl JCC Cheyenne VOF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

JCC Cheyenne VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JCC Cheyenne VOF  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met JCC Cheyenne. Info@jccbouw.nl

WWW.JCCCheyenne.nl is een website van JCC Cheyenne VOF. JCC Cheyenne VOF is als volgt te bereiken:

Postadres: Gerritbolkade 66 1507 BR Zaandam

Vestigingsadres: Gerritbolkade 66 1507 BR Zaandam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52456366

Telefoon: 075 6148712

E-mailadres: info@jccbouw.nl

Neem contact op

JCC Cheyenne,specialistenin bouw en verbouw

Wij zijn specialisten in bouw en verbouw.

Onze diensten

Contact informatie

AGerrit Bolkade 66,
1507 BR Zaandam

T 075-6148712

M06-25075555

Werkzaam in heel Nederland

JCC Image is zelfs wereldwijd beschikbaar.